Zemní práce a demolice

Těžba jíluDemoliceLikvidace odpadůPřípravné práceZemní prácePronájem strojůDemolice
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Těžba jílu

Společnost CLAY CB s.r.o. zaměřuje svou činnost na důlní a hornické práce. Charakterem vlastnické struktury i zacílením produkce spadá do rámce skupiny AKUPI.

CLAY CB se dominantně věnuje na těžbě jílovitých materiálů. Jíl je usazená hornina, složená z jílových minerálů a dalších příměsí (další minerály, úlomky hornin). Jelikož při nasycení vodou se jíl stává pro další vodu naprosto nepropustný, lze ho využít jako ideální těsnicí vrstvu. Je vhodný jako podklad pro přehrady, hráze nebo podklad pod skládky.

Kvalitní jíl těžený a zpracovaný společností CLAY CB dle geologického rozboru vykazuje vlastnosti propustnosti 10 -10. I pro tyto parametry nachází rozmanité druhy využití: např. pro průmyslové těsnění, pro likvidaci ekologických zátěží, pro úpravy těsnění hrází apod.