Zemní práce a demolice

Likvidace odpadůDemoliceZemní prácePřípravné prácePronájem strojůDemoliceTěžba jílu
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Likvidace odpadů

Společnost Akupi se s nadstandardní péčí věnuje šetrné likvidaci stavebních demoličních odpadů. Vybudovali jsme vlastní technologická zařízení umožňující odpad recyklovat a zajistit jeho druhotné využití. To nám i našim klientům dává předpoklady minimalizovat náklady spojené s jeho likvidací.

Ekologická likvidace odstraněných materiálů probíhá řízeným skládkováním, deponováním na skládce a recyklováním na schválených zařízeních. Společnost AKUPI přebírá a zneškodňuje průmyslové odpady (s výjimkou nebezpečných odpadů podléhajících zpřísněnému režimu a na povolení Ministerstva životního prostředí ČR). Zvláště výhodně provádíme likvidace stavebního odpadu (v kategorii O - ostatní a N - nebezpečný) a odpadu komunálního. Díky racionálně komponovaným technologiím a zařízením jsme schopni nabízet bezkonkurenční cenové podmínky.

Likvidujeme také inertní materiály a zeminu. Vytěženou zeminu jsme schopni sanovat či biodegradovat dle schválených technologických postupů v zařízeních k tomu určených. Stavební opad třídíme a recyklujeme. Inertní odpady ukládáme na skládky dle vyhl. č.294/2005 Sb.

Druhotné suroviny (kovový odpad, papír...) odkupujeme a staráme se o jeho druhotné využití.

Našim klientům nabízíme také poradenské služby pro oblast zacházení s odpady a odbornou pomoc při plnění všech vyžadovaných ekologických norem.