Zemní práce a demolice

Likvidace odpadůTěžba jíluDemoliceDemolicePronájem strojůPřípravné práceZemní práce
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Ekologie

Společnost AKUPI svou praktickou i poradenskou činností firmám pomáhá vyrovnávat se s ekologickými nároky na jejich podnikání. Díky získaným zkušenostem a znalostem v oboru ekologické likvidace odpadů jsme připraveni poskytovat svým klientům široký servis, který jim může ulevit od mnoha starostí a komplikací.

Základní podnikatelskou filozofií firmy je komplexní přístup k řešení odpadového hospodářství od poradenské činnosti přes projekční práce ucelených systémů třídění a zneškodňování odpadů v oblasti industriální, až po péči o životní prostředí.

Hledáme možnosti jak minimalizovat vznik odpadů ve výrobních procesech, popř. jak efektivně organizovat a řídit odpadové hospodářství zákazníka.

Standardně nabízíme

  • zpracování odpadového hospodářství dle zaměření a činnosti firmy
  • zpracování provozních řádů
  • vyřízení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
  • zavedení evidence odpadů
  • vedení evidence odpadů
  • zpracování zákonných ročních výkazů
  • vybavení sběrnými nádobami včetně jejich označení (ADR)