Zemní práce a demolice

DemoliceZemní práceTěžba jíluPronájem strojůPřípravné práceDemoliceLikvidace odpadů
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Výrobna betonu a mísírna ŽPSV Nové Hrady

Místo prací:
závod ŽPSV Nové Hrady, Byňov 123, 374 01 Trhové Sviny
Druh prací:
odstranění stávající technologie, demolice železných konstrukcí, stavební příprava pro montáž nové technologie
Cena prací:
5 425 842 Kč
Termín realizace:
12/2008  - 1/2009
Objednatel:
ŽPSV a.s.
 
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Zástupce objednatele:
Ing. Jan Spevák, Martin Říha
Zpět na výpis referencí