Zemní práce a demolice

Likvidace odpadůDemoliceZemní práceDemoliceTěžba jíluPronájem strojůPřípravné práce
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Vlečka DIAMO - Mydlovary, likvidace estakády

Místo prací:
Mydlovary
Druh prací:
demoliční práce
Cena prací:
22 265 739 Kč
Termín realizace:
9/2010  - 12/2010
Objednatel:
DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod Správa uranových ložisek
 
ul. 28. října 184, 261 13 Příbram
Zástupce objednatele:
Ing. Václav Plojhar
Zpět na výpis referencí