Zemní práce a demolice

Těžba jíluDemoliceLikvidace odpadůZemní prácePronájem strojůPřípravné práceDemolice
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Sběrný dvůr Třeboň

Místo prací:
Třeboň
Druh prací:
vnitroareálová komunikace – zemní a sanační práce
Cena prací:
2 284 850 Kč
Termín realizace:
9/2012  - 10/2012
Objednatel:
EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice
 
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zástupce objednatele:
Ing. Pavel Vrba
Zpět na výpis referencí