Zemní práce a demolice

Pronájem strojůZemní prácePřípravné práceDemoliceLikvidace odpadůDemoliceTěžba jílu
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Polní cesty k.ú. Bošilec – rekonstrukce a novostavba polních cest Pv4 a PvN06 v k.ú.Bošilec

Místo prací:
k.ú. Bošilec
Druh prací:
rekonstrukce a novostavba polních cest jako doplnění již vybudované soustavy komunikací
Cena prací:
3 102 706 Kč
Termín realizace:
1/2008  - 12/2008
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice
 
Rudolfovská 80, 370 78 České Budějovice
Zástupce objednatele:
Ing. Eva Schmidtmajerová
Zpět na výpis referencí