Zemní práce a demolice

Pronájem strojůZemní práceDemoliceDemolicePřípravné práceTěžba jíluLikvidace odpadů
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Místo prací:
železniční trať Votice – Benešov u Prahy
Druh prací:
železniční spodek, práce na železničním svršku, dešťová kanalizace
Cena prací:
76 787 621 Kč
Termín realizace:
10/2009  - 12/2012
Objednatel:
Viamont DSP a.s.
 
Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem
Zástupce objednatele:
Ing.Luboš Tomášek
Zpět na výpis referencí