Zemní práce a demolice

Likvidace odpadůZemní práceDemolicePronájem strojůPřípravné práceTěžba jíluDemolice
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

Demolice areálu výtopny na pozemcích par. čísel 1915/139, 1915/318, 1915/158, 1915/5, 1915/140 v k.ú. Třeboň

Místo prací:
areál výtopny Třeboň
Druh prací:
demolice areálu
Cena prací:
3 189 700 Kč
Termín realizace:
1/2009  - 2/2009
Objednatel:
Indes Invest s.r.o.
 
Svobody 80, 379 01 Třeboň
Zástupce objednatele:
Petr Toušek
Zpět na výpis referencí